Tag Archives: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ภูมิใจนำเสนอ เป็นการออกแบบโดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้ฐานรากในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาให้กำเนิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก แล้วก็ด้านคุณภาพชีวิต เพราะเหตุว่าเมื่อสำเร็จพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาดแคลน หรือผู้ที่ปรารถนาต่อได้เช่นกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 แบบอย่าง แต่ละแบบถูกประดับด้วยช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี จำนวน 40 คัน สวย ล้ำยุค เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว