Tag Archives: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญสุนทานถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้มากไม่น้อยเลยทีเดียว เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   อดีตเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก แทบจะไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชการศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้เห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งสองมีใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาและต้องการสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงก็เลยได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้งดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการศึก วัดปริวาสมีงานที่จัดเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนานำมาซึ่งการก่อให้เกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการศึก ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทแทบจะไม่ให้เห็น ก็เลยขึ้นชื่อติดปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีแก่กว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แปลก เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมยุค มีรูปปั้น เทวดา นางสวรรค์ ตัวการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย และที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยก่อน และสมัยใหม่ ทำขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชาชนนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล และได้ดูประติมากรรมที่งามของสถานที่วัตถุของสงฆ์ปริวาสนี้ด้วย