Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท จำพวกราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการสรรเสริญรวมทั้งอุทิศพระราชบุญกุศลตอบสนองแด่กรมพระยาพระเทวดาศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ภายในมีการคิดแผนผังอย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง รวมทั้งหลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน และจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังภายในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพบุตร ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายสุวรรณรูปเหล่าเทวดา พร้อมแกะรูปเหรียญตรา 5 เชื้อสาย | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เชิงตะกอนหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ รวมทั้งหลุมฝังศพหลวง (เมรุสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)